Rrealizace teras a balkónů - Pokládka dlažby, obkladů, podlahy, teras a renovace kuchyní i koupelen

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rrealizace teras a balkónů

Několik důležitých zásad při pokládání terasy.

* Důležitá je kvalitní hydroizolace, nejlepší je použití syntetického kaučuku

* V případě pokládání dlažby nedoporučujeme ukládat dlažbu terasy do betonového lože, vzhledem k reálné možnosti potrhání lože, vlivem teplot pod bodem mrazu. Díky tomu může být poškozena i hydroizolace, která pak musí být velmi pracně rekonstruována. Doporučujeme pokládání dlažby na podložky, které eliminuje poškození mrazem, její instalace je rychlá a umožňuje snadnou výměnu poškozených částí dlažby, stejně jako opravy izolace terasy.

* Kvalitní odvodnění je třeba realizovat tak, aby na jednu střešní jednotku byly umístěny minimálně dvě vpusti o průměru 100 mm se zápachovou uzávěrkou a v případě, že to okolnosti nedovolují, je třeba použít pojistný přepad terasy. Doporučená vzdálenost vpusti od svislých konstrukcí je 250 mm pro její snadnější instalaci.

Pokládání teras

Venkovní plochy jsou náročné na střídání teplot a povětrnostních podmínek, díky čemuž dochází k rychlejšímu opotřebení. U teras často dochází k porušení hydroizolace, u lodžií a balkónů je to zase koroze vnitřních kovových výztuží. Z těchto důvodů je třeba zvolit nejlepší možnou skladbu podlahy, která bude výše popsaným podmínkám co nejlépe odolávat a tím eliminuje náklady případných oprav na minimum.


Řešení ve skladbě podlahy se volí podle jejího umístění (zahradní terasy, střešní terasy, balkony a lodžie).

Řešení ve skladbě podlahy se volí podle jejího umístění (zahradní terasy, střešní terasy, balkony a lodžie).
Zahradní terasy pokládáme do zhutnělého pískového násypu nebo do násypu z kamenné drtě. Střešní terasy doporučujeme pokládat na podložky ve výšce 40 – 225 mm, což velmi usnadňuje jakoukoli pozdější údržbu, ale především tento typ pokládky lépe odolává extrémním venkovním povětrnostním podmínkám a později umožňuje dobrý přístup k podloží.

Další výhodou proti betonovému loži je také snadná instalace dodatečného kotvení slunečníků, či jiných mechanických prvků teras.

Typy dlažby pro terasy

Venkovní dlažba, použitá na obložení terasy, by měla být mrazuvzdorná a měla by mít proti skluzovou úpravu.

Další možností je použití kamenné dlažby, která je v současnosti velmi využívaným řešením. Díky novým technologiím je kamenná dlažba zpracovávána do poměrně tenkých profilů a tak odpadá často diskutovaný problém shmotností kamenné dlažby. Naopak jsou zde výhody velké trvanlivosti a odolnosti proti teplotním výkyvům, které tento typ dlažby řadí na přední místo zájmu.

Samozřejmostí je také protiskluzová úprava dlažby terasy, na kterou je i u kamenné dlažby třeba nezapomínat.

Odvodnění

Nejzákladnějším způsobem odvodnění všech typů terasy je její vyspádování, které musí být směrem ven od fasády objektu. Voda pak může přirozeným způsobem stékat mimo plochu. Ne v každém případě je ale možné použít jednoduchého vyspárování terasy ( uzavřený prostor bez zábradlí apod.) a pak je třeba pro odvodnění použít jiných řešení. Takový typ odvodnění (venkovní vpusti bez sifonu a přepady) je třeba dopředu řešit v rámci celého projektu stavby, či rekonstrukce objektu, zvláště pak u střešních teras, kde by dodatečné napojení na odtokové systémy mohlo přinést značné komplikace.

 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky